Sciensano wil dat iedereen de website Coronalert.be en de Coronalert-app kan gebruiken, ook mensen met een functiebeperking. Overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, waken we erover dat de website en de app voldoen aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1.

Nalevingsstatus

De toegankelijkheid van de website Coronalert.be, de iOS app en de Android app werd onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau, geaccrediteerd door de International Association of Accessibility Professionals.

Op het moment van schrijven en onder voorbehoud van wijzgingen die gebeurd zijn sinds de publicatie van deze verklaring, voldoen de website en de apps aan de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 7 september 2020 en werd voor het laatst aangepast op 7 september 2020.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website of app is voor iedereen gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen met een functiebeperking. De wetgever legt functioneel-technische en inhoudelijke eisen op voor websites van de overheid. Zo zijn alle belangrijke afbeeldingen beschreven voor blinde bezoekers en zijn teksten contrastrijk en gemakkelijk te vergroten. Alle functionaliteiten zijn ook bruikbaar voor mensen die moeite hebben met het bedienen van een computermuis en een aangepast computerklavier of spraakinvoer gebruiken.

Feedback en hulp

Ervaart u problemen met het gebruik van de website of de app omwille van een functiepberking? We staan voor u klaar.

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website en de apps, kunt u een bericht sturen naar [email protected].

Handhavingsprocedure

De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controle-orgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

U vindt alle contactgegevens op de website van het Belgian Web Accessibility Office.


FAQ NL: "Ik ben slechtziend of blind. Kan ik de app ook gebruiken?"

Ja. Tijdens de ontwikkeling van de app hebben we uitdrukkelijk aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor burgers met een visuele beperking. De app houdt rekening met persoonlijke voorkeuren zoals ‘Grote tekst’ en ‘Hoog contrast’. We hebben Coronalert ook uitgebreid getest met de ingebouwde schermlezers van iOS en Android. Hierdoor kunnen blinde gebruikers de app zelfstandig gebruiken. Als u toch problemen ondervindt, horen we dat graag. Meer informatie vindt u in de toegankelijkheidsverklaring.

FAQ EN: "I have a visual impairment. Will I be able to use the app?"

Yes. During development, we made sure the app is accessible for citizens with a visual impairment. The app respects personal preferences such as "Large text" and "High contrast". We have also extensively tested Coronalert with the built-in screen readers on iOS and Android. This allows blind users to use the app as well. If you do encounter an issue, please let us know. More information can be found in the accessibility statement.